Följ Delete Sweden AB

Delete siktar mot Nordentoppen – klart med nytt förvärv

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2015 13:00 CEST

Delete sysselsätter 700 medarbetare i Sverige och Finland och har på fem år uppnått en årlig omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Och riv- och saneringsföretaget fortsätter att bygga för framtiden, både genom hållbara saneringsmetoder och strategiska förvärv av väletablerade företag. I dagarna blev det klart att Delete köper upp CL Miljö AB, med säte i Norrköping.
– Vi växer snabbt och stadigt med målet att bli ledande inom industriservice och rivning i Norden, säger Mårten Fuchs, VD på Delete Sverige.

Med sina 23 medarbetare och en omsättning på 43 miljoner kronor förstärker CL Miljö Deletes framåtrörelse. Deletes erbjudande kompletteras framför allt med specialistkompetens inom asbest-och pcb-sanering samt industrisanering.

– CL Miljö har därtill en strategiskt viktig geografisk placering, förklarar Mårten Fuchs och syftar på de orter där CL Miljö har verksamhet: Norrköping, Stockholm och Göteborg.

På bara fem månader har därmed Delete köpt tre företag som stärker företagets utbud av miljötjänster: AB Sprängsotning, MITAB och CL Miljö. Samtliga införlivas i en kultur där fokus ligger på skydd, kvalitet och attityd, förkortat ”SKA 100%”. Det handlar om att göra rätt, agera hållbart och ansvarsfullt i en bransch som har brottats och fortfarande brottas med problem. Ständiga förbättringar är ledstjärnan.

– Vi vill bidra till att höja saneringsbranschens anseende, inte minst genom att svara för kvalitet i utförandet och genom att ta miljöansvar och ansvar för social och ekonomisk hållbarhet, säger Mårten Fuchs.

Siktet är inställt på att bli Nordenledande och den ambitionen finns inom räckhåll. Strategin bygger framför allt på två delar, dels att växa genom förvärv, dels att ha marknadens bästa erbjudande inom miljötjänster.

Läs mer: http://www.delete.se

För mer information, kontakta:
Mårten Fuchs, VD Delete Sverige Tel +46 10 48 48 410 marten.fuchs@delete.se
Joacim Ericsson, BUD Delete Tel +46 10 48 48 421 joacim.ericsson@delete.se
Pär Larsson, CL Miljö Tel +46 73 31 49 600 per@clmiljo.se.se
Jussi Niemelä, CEO Delete Group Tel +358 400 462 696 jussi.niemela@delete.fi

Delete är specialiserat på att leverera miljötjänster och industriservice för industri, bygg- och fastighetsföretag i Sverige och Finland. Bolagets tjänster omfattar industriella rengöringstjänster, tjänster för tung rivning och skadeservice samt återvinning och avfallshantering. Delete sysselsätter mer än 700 professionella medarbetare och omsättningen för verksamheten under 2013 uppgick till cirka 100 miljoner Euro.

Deletes verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och 14001.