Följ Delete Sweden AB

Delete ser möjligheter inte problem – väljer att slå upp portarna i Göteborg och Karlstad under lågsäsong!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2014 12:04 CET

Det har funnits blinda fläckar på Delete-kartan sen etableringen i Sverige 2011. Men nu ökar Delete servicegraden mot kunderna genom att öppna upp en ny industrisaneringsavdelning i Karlstad samtidigt som Göteborg förstärks. Det innebär kortare resor, snabbare inställelsetider och högre tillgänglighet på personal på samtliga orter vid större underhållsstopp och revisioner.

Karlstad är en högst strategisk etablering med tanke på närheten till de industrier som finns i närområdet inom papper och massa, stål samt kraftvärmeverk. – I Karlstad drar vi igång två olika delar. Dels den i företaget redan inarbetade industrisaneringen, men vi kommer också att erbjuda relining. Det är en licensierad produkt som vi idag är ensamma i Skandinavien om, säger Petri Virtanen, affärsområdeschef. Reliningen innebär i korthet att vi gör beläggningsarbeten inuti rör, reservorarer och cisterner av både stål och betong. Tekniken är även godkänd för dricksvatten. Det här är en för Delete helt ny tjänst, men vi ser att den har stor potential. Det är vår platschef i Karlstad, Tommy Måård, som har tjänsten med sig in i företaget, han har lång erfarenhet och ser möjligheter för reliningen även på export. 

På avdelningen i Göteborg har man fram tills nu varit tre anställda. Göteborg blir nu en komplett industrisaneringsavdelning från att tidigare mest riktat sig mot byggservice och värmeverk. Avdelningen flyttar till nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler samtidigt som de rustas upp med ny högtrycksutrustning och en hel del kompetens i form av nyanställningar.

-  Vi är oerhört glada över den kompetens vi lyckats knyta till oss i bägge etableringarna. I Göteborg kommer Michael Johansson och hans medarbetare in. De har länge verkat i branschen och har därför med sig ett ovärderligt nätverk, en gedigen kompetens och kunskap om industriservice. Jag känner därför ingen större oro över att vi väljer att starta upp i det som anses vara vår lågsäsong, det är snarare sådana vi är – vi ser möjligheter inte problem, säger Petri.

Vinst för både kund och miljö

Nyetableringarna drar med sig en mängd fördelar. Delete finns i dagsläget på orter i södra och norra Sverige. – Resorna vid underhållsstopp och revisioner blir idag ganska dyra, och dessutom tidskrävande. Vi vill gärna att våra kunder ska ha yppersta kompetens när vi genomför våra arbeten, därför har vi valt att resa för att manna upp. Det har tidvis inneburit att vi inte haft så mycket personal kvar på plats för oförutsedda händelser, såsom oplanerade driftsstopp och akututryckningar. Det förändras då vi nu får in personal i både Karlstad och Göteborg som också kan ställa upp. Dessutom blir tillgänglighetsgraden för kunderna högre, vi blir mer kostnadseffektiva och färre resor gynnar miljön vilket är en nog så viktig aspekt i det hela för ett miljötjänstföretag som oss, avslutar han. 

Bägge avdelningarna startar nu i december. VD:n Mårten Fuchs som började på Delete i slutet av september har haft en intensiv start. Företaget är ganska ungt i Sverige och har under en treårsperiod förvärvat ett antal väletablerade företag. – Den här etableringen är en del av vår satsning och visar tydligt att vi följer våra strategiska mål om tillväxt, och vår ambition att täcka upp Delete-kartan i Sverige. Vi har en vision, att vi ska vara den ledande aktören inom miljötjänster och industriservice i Sverige. Jag tycker att vi nu visar att vi menar allvar med det. 

Kontakt:

Petri Pepe Virtanen, Affärsområdeschef Industrisanering 0739-018401
Tommy Måård, Platschef Industrisanering Karlstad 0736-737481
Michael Johansson, from 1 januari, Arbetsledare Industrisanering Göteborg 0706-121315

Delete är specialiserat på att leverera miljötjänster för industri, bygg- och fastighetsföretag i Sverige och Finland. Bolagets tjänster omfattar industriella rengöringstjänster, tjänster för tung rivning och skadeservice samt återvinning och avfallshantering. Delete sysselsätter mer än 700 professionella medarbetare och omsättningen för verksamheten under 2013 uppgick till cirka 100 miljoner Euro.

Deletes verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och 14001.