Följ Delete Sweden AB

Delete river Gasklockan i Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2016 08:00 CEST

I månadsskiftet augusti/september 2016 påbörjas demonteringen av den 81 meter höga Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg. Arbetet pågår under hösten och väntas vara avslutat till årsskiftet 2016/2017.

– Vi har fått förtroendet av Göteborg Energi att riva Gasklockan i Göteborg. Det är ett oerhört spännande uppdrag som vi är stolta över. Den centrala placeringen och det faktum att gasklockan är något av ett landmärke gör projektet till en utmaning. Det är avgörande att rivningen flyter på bra och blir ett så litet störningsmoment som möjligt för omgivning och miljö, säger Kim Dahl, projektchef på Delete.

Gasklockan syns från stora delar av Göteborg, men har inte varit i drift sedan 1993. Göteborg växer och behovet av markyta är stort.

– Genom att ta ner Gasklockan och upplåta marken för stadens behov bidrar vi till stadsutvecklingen på ett konkret sätt. Vi har i upphandlingen lagt stor vikt vid att Gasklockan ska demonteras på ett metodiskt och säkert sätt och vi känner oss trygga i valet av entreprenör, säger Peter Trygg, ansvarig för projektet på Göteborg Energi.

Det är Demcom Demolition AB som fått uppdraget av Göteborg Energi. Demcom är sedan juni en del av Delete.

För mer information kontakta:

Kim Dahl, projektchef Delete, telefon 070-824 59 52, kim.dahl@delete.se
Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

Delete är specialiserat på att leverera miljötjänster och industriservice för industri, bygg- och fastighetsföretag i Sverige och Finland. Bolagets tjänster omfattar industriella rengöringstjänster, tjänster för tung rivning och skadeservice samt återvinning och avfallshantering. Delete sysselsätter mer än 800 professionella medarbetare och omsättningen för verksamheten under 2015 uppgick till cirka 130 miljoner Euro.

Deletes verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

Bifogade filer

Word-dokument