Följ Delete Sweden AB

Delete har placerat sin första obligationsemission om 85 miljoner euro

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2017 15:30 CEST

     - Delete har framgångsrikt placerat en 85 miljoner euro säkrad obligationsemission.

     - Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala befintliga finansieringsfaciliteter och för allmänna företagsändamål, bland annat tillväxtförvärv.

     - Den nya obligationen är en fyraårig rörlig räntenotering med 3m euro + 500 bps marginal med 0 % räntegolv.

     - Sonderingar, roadshow och interaktion med investerare visade på ett mycket stort intresse bland investerare för Delete och detta resulterade i en överteckning.

     - Obligationen noteras på Nasdaq Helsingfors inom 12 månader.

   Med anledning av Deletes aktuella fusioner och förvärv, finansieringsstruktur och starka kapitalmarknadsvillkor, beslöt sig Delete den 7 april 2017 för en emission av en första obligation. Beslutet följdes av en omfattande sondering med utvalda större institutionella investerare och en brett upplagd roadshow för nordiska investerare.

   Enligt villkoren för obligationen kommer Delete, med förbehåll för vissa begränsningar, att kunna erhålla upp till 45 meur ytterligare medel på obligationsmarknaden. Förutom den nya obligationen kommer Delete även att ersätta den nuvarande revolverande kreditfaciliteten med en ny facilitet som tillhandahålls av Nordea.

   I enlighet med obligationens villkor kommer Delete att ansöka om notering av obligationen på officiella listan i Nasdaq Helsinki Oy inom 12 månader från utfärdandet av obligationen. En noteringsprospekt kommer att förberedas för detta ändamål i enlighet med EU:s prospektdirektiv och Finlands lag om värdepappersmarknaden. Vidare kommer Delete i enlighet med villkoren för obligationen att offentligt börja redovisa sin kvartals- och årsbokslut efter noteringen av obligationen.

   ”Vi är mycket glada över denna framgångsrika finansieringstransaktion som ger oss möjlighet att bredda vår kapitalbas och stödja våra strategiska tillväxtambitioner, både organiska och icke-organiska, under de kommande åren. Som en del i transaktionen kommer vi även att börja publicera information som ett börsnoterat bolag. Detta kommer ytterligare att öka vår redan höga grad av öppenhet och jag är övertygad om att det kommer att stärka våra intressenters syn på oss som en stor, professionell och pålitlig partner.”
   Jussi Niemelä, CEO

   ”Vi är nöjda över att ha kunnat slutföra denna omfattande finansieringstransaktion för Delete inom en mycket snäv tidtabell. Vi är mycket tillfredsställda med villkoren och prissättning av emissionen, liksom med den finansiella flexibilitet som detta ger företaget.
   Robert Öhman, CFO

   ”Vi mötte ett stort antal stora institutionella investerare under vår roadshow med ledningen, och är mer än glada över att kunna rapportera att investerarna delade Axcels uppskattning av Deletes investeringshistorik, vilket framgår av överteckningen och att över 120 stora investerare ingår i tilldelningen. Axcel lade stor vikt vid att upprätthålla en aktiv och konstruktiv dialog med kreditmarknadsinvesterare, som en viktig och växande finansieringskälla för att stödja våra investeringar.”
   Vilhelm Sundström, Axcels ansvarige partner för Delete

   Nordea Bank AB (publ), finska filialen, verkade som lead manager och sole bookrunner för obligationen.

   För mer information vänligen kontakta:
   Delete Group, CEO, Jussi Niemelä + 358 (0) 40 046 2696 jussi.niemela@delete.fi eller
   Delete Group, CFO, Robert Öhman +358 (0) 40 540 0741 robert.ohman@delete.fi eller
   Axcel, Partner, Vilhelm Sundström +46 73 919 9000 vs@axcel.se

   Om transaktionen:

   Ax DEL1 Oy FO-nummer 2565169-4 (”Delete” ett indirekt moderbolag i Delete Group Oy, ”Bolaget”) har framgångsrikt prissatt en utgåva om EUR 85 000 000 3M EURIBOR + 5,00 % noteringar med 0 % räntegolv, som kommer att utfärdas i minimiabonnemangbelopp om 100 000 enligt villkoren av upp till 130 000 000 EUR högre säkrade noteringar till rörlig ränta (ISIN FI4000252119) den 7 april 2017.

   Uppgörelsen gällande noteringarna kommer att äga rum den 19 april 2017 och förfallodagen för noteringarna är 19 April 2021. Räntan på 3M EURIBOR + 5,00 % kommer att betalas kvartalsvis i efterskott.

   Om Delete:Delete är en ledande miljötjänstleverantör med närvaro i Finland och Sverige. Delete bildades 2010 genom en sammanslagning av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det Nordenbaserade riskkapitalbolaget Axcel år 2013.

   Sedan 2011 har Delete gjort 23 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. Det senaste större förvärvet var Demcom i juni 2016, vilket stärkte företagets position på den svenska rivningsmarknaden.

   Företaget erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: (i) Industriell rengöring, (ii) Rivningstjänster och (iii) Återvinningstjänster

   Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter cirka 800 personer på fler än 30 platser i Finland och Sverige. Proforma nettoomsättning för 2016 uppgick till 174 miljoner euro med en justerad proforma EBITDA på 21 miljoner euro.

Delete är specialiserat på att leverera miljötjänster och industriservice för industri, bygg- och fastighetsföretag i Sverige och Finland. Bolagets tjänster omfattar industriella rengöringstjänster, tjänster för tung rivning och skadeservice samt återvinning och avfallshantering. Delete sysselsätter mer än 800 professionella medarbetare och omsättningen för verksamheten under 2016 uppgick till cirka 174 miljoner Euro. 

Deletes verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.