Följ Delete Sweden AB

Ny VD på Delete i Sverige

Nyhet   •   Okt 08, 2014 08:19 CEST

Den 22 september tillträdde Deletes nya VD, Mårten Fuchs. Delete verkar i miljöservicebranschen och utför tjänster inom industriservice, rivning och ställningsmontage. Mårten tar över rodret i ett ungt företag som på kort tid vuxit sig starka inom sin bransch, bland annat genom förvärv av väletablerade företag med en djup branschkunskap. Moderbolaget är verksamt i Finland. På hemmamarknaden är Delete en ledande aktör med verksamhet på fler än 23 platser, spritt över hela landet. Delete har i Sverige verksamhet på 8 orter och sysselsätter ca 160 årsanställda.

”Delete är ett företag med kundfokus och en stark vilja att prestera. Det genomsyrar hela verksamheten. Vår personal ser möjligheter, är lyhörda och kompetenta inom sitt gebit”, säger Mårten Fuchs om sitt första intryck av företaget.

”Primärt kommer vi att hålla fortsatt fokus på lönsamheten och att utvecklas med våra befintliga kunder. Strategiskt kommer vi koncentrera oss på att integrera MMB, vårt senaste förvärv, fullt ut i verksamheten. MMB har ett starkt varumärke och är välrenommerade i branschen. Vi ser också synergier inom ett flertal områden där Delete och MMB gemensamt kan skapa mervärde. Vi
kommer även att arbeta med att ytterligare förtydliga vår värdegrund och ”SKA 100%” samt se över våra interna processer och skapa grunder för ständiga förbättringar.”

På frågan om vad Delete kan bli bättre på svarar Mårten: ”Det finns alltid ett bättre sätt! Ur ett bredare perspektiv tror jag dock att vi kan bli bättre på att skapa värde tillsammans med våra kunder genom att bli en mer integrerad del av deras underhållsprocess. Vidare har vi, vilket är naturligt när olika företagskulturer möts, en hel del metodutveckling och ”best practice” att arbeta vidare med. Om jag blickar ett par år framåt? Ja då har Delete vuxit, med bibehållen lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Vi är dessutom den ledande aktören inom den svenska miljöservicebranschen”, avslutar Mårten.