Följ Delete Sweden AB

Gerth gör rent hus i gasverksfabriken - Norra Djurgårdsstaden

Nyhet   •   Mar 01, 2018 14:31 CET

Mikael Myntti och Gerth Larsson, Delete, på Gasverket 51, Norra Djurgårdsstaden

I mer än 100 år har gasverket bidragit till stockholmarnas vardag i form av värme och ljus. 2011 lades produktionen ner och området kom att bli en stängd industri – fram tills nu. Nu ska området istället omvandlas till en öppen stadsdel. Gerth Larsson, projektledare, har fått något att bita i. Han leder arbetet med saneringen i Hus 20 åt CA Fastigheter. Och han beskriver saneringen som något utöver det vanliga.

 - Jag har sanerat det mesta under mina 35 år i branschen. Men det här är speciellt. Här finns det mesta - cyanid, arsenik, kvicksilver, PCB, PAH … Någon liknande sanering har nog aldrig gjorts. Åtminstone inte vad jag vet, säger han och ler.

Och han är ingen duvunge i branschen. Gerth har varit med sedan början på 80-talet och genomfört ett otal större saneringar, både i omfång och komplexitet. Oftast asbest- eller PCB-saneringar.

 - Vanligtvis är det bara asbest, eller bara arsenik och så vidare. Gifterna var och en är inget nytt för mig, jag har sanerat det mesta. Så många på samma plats, det är ovanligt – men ingenting som vi inte kan lösa.

Hus 20 på Gasverksfabriken ska framöver omvandlas till handelslokaler i bottenvåning och uppåt i huset skapas nya våningar för kontorsändamål. Det är ett av flera hus som ska saneras på området. När saneringen är klar ska det inte finnas några spår av gifter kvar. Delete är på plats med tolv till femton man om dagen. De bilar, river, fräser och blästrar. En oberoende miljökonsult utför kontinuerliga provtagningar för att undersöka vilken typ av gifter som finns. Avfallet klassas, selekteras och tas till deponi. Allt enligt gängse rutiner och regelverk.

 - Rent praktiskt fungerar det som vid en asbestsanering, med miljöinventering och så, slussar och skyddsutrustning. Vi har satt dit en jättefläkt, vår Ferrari, säger Gerth och pekar på en stor, gul container.

Fläkten är helt enorm, den är specialbyggd för Delete och suger ut upp till 60 000 kubikmeter luft i timmen. Det skapar ett undertryck i lokalen som testas varje dag. Inne i Hus 20 är det mörkt, och man får nästan känslan av en rymdstation med alla arbetare i sina vita dräkter och helmask för ansiktet. Heltäckande skyddsutrustning är ett krav, och masken har både kol- och partikelfilter. Vid bilningen skapas ångor med bensener. Det dammar också en hel del.

Gifterna som finns i byggnaden är rester efter gasproduktionen. De har tillkommit vid förbränningen och sen runnit längs med väggarna och ner i bottenplattan. Arbetet går till i ordningen: provtagning – arbetsmoment – provtagning – arbetsmoment, och så håller det på. Inte mindre än fyra olika klassificeringar av farligt avfall har hittats hittills.

Fasaden – samt en travers som inte får rivas - är det enda som kommer att bli kvar av Hus 20. Huset är K-märkt. Saneringen är planerad att ta cirka fyra månader totalt.

 - Men vi vet inte exakt eftersom vi inte vet vad provtagningarna kommer att visa. Saneringen av Hus 20 är ett pilotprojekt som hjälper fastighetsägaren att få en bättre uppfattning om vad de kan vänta sig vid saneringen av de andra husen. Vår kund vill ha ett helt rent hus! Och det ska de få. Det känns som att vi lyckas riktigt, riktigt bra, avslutar Gerth.

De vackra tegelbyggnaderna i området är ritade av arkitekt Ferdinand Boberg. Byggnadernas fasader sätter sin speciella prägel på området och ska alla bevaras. Renoveringen kommer att ske varsamt så att husen behåller sin historiska charm. Stadsdelen – som fått namnet Gasverket - ska stå inflyttningsklar år 2020.

Läs mer om hela projektet på www.gasverket.se