Följ Delete Sweden AB

Deletes uppfinnarverkstad specialutvecklar och kundanpassar.

Nyhet   •   Feb 10, 2015 14:36 CET

På Deletes serviceverkstad råder det febril aktivitet för att få utrustningen klar inför kommande säsong. På verkstadsgolvet trängs högtryckspump, sugbil och specialtillverkad utrustning. Högtryckspumparna som används till bland annat högtrycksspolning, vattenbilning och vattenblästring ska ses över, och samtidigt är det aktuellt med en renovering till den nyligen öppnade högtrycksavdelningen i Göteborg. Sugbilen står inne för service, reparation och viss kundanpassad ombyggnad inför leverans till avdelningen i Umeå.

Verkstaden är inte bara en serviceverkstad. På avdelningen utförs en hel del specialprojekt, här har byggts både egenritade robotar och annan specialutvecklad utrustning. Deletes verkstad är något av en uppfinnarverkstad, här är ingenting omöjligt.  – En kund ringer till oss och har ett problem. En beläggning som är svår att få bort, eller ett utrymme som det är näst intill omöjligt att komma in i, eller kanske att det tar för lång tid att göra rent. Vi har under årens lopp specialtillverkat löphålsrobotar, tankrengöringsrobotar och till exempel speciellt framtagna munstycken för att få till en så effektiv rengöring som möjligt, säger Marko Virtanen, ansvarig för utveckling och specialprojekt. Det är efterfrågan som styr. Vi har en hög tillgänglighet för våra kunder, utryckningar är inte ovanligt. Men det vi brinner för är att arbeta pro-aktivt. Att försöka förbättra i kundernas processer så att själva akututryckningarna ska bli så få som möjligt, hitta metoder som funkar långsiktigt.

Sugbilen som ska till Umeå är precis återkommen efter lackering. Sugbilarna anpassas mestadels för att få en bättre arbetsmiljö för operatörerna. Eller kan det vara så att en sugbil behöver byggas om för att utföra en speciell sorts jobb. Ju smidigare arbetet utförs desto större vinst för kunden. På den aktuella sugbilen har ljuddämpningen bytts för minskad bullernivå. Den ska framöver arbeta i Umeå stad och det finns därför önskemål om en så låg decibelnivå som möjligt. Bilen kommer att förses med stora och tydliga ”Arbete på väg”-skyltar och extra blixtljus för att verkligen synas i trafiken. Dessutom specialanpassas bilen med en plattform som underlättar rent ergonomiskt för operatören samtidigt som det blir mycket lättare att tömma exempelvis dagvattenbrunnar. Det minimerar risken för trafikstockningar vid arbete i innerstaden. – Vi har ibland egna specifika önskemål kring hur något ska fungera, kan vi då inte få anpassningen från vår egen leverantör, ja då fixar vi det själva helt enkelt, avslutar Marko.