Följ Delete Sweden AB

Säkerhet i fokus för Delete

Blogginlägg   •   Apr 20, 2017 14:41 CEST

När Jerzy Kukuczka den 24:e Oktober 1989 störtar mot sin död på Lhotse är han förmodligen världens främsta höghöjdsklättrare. Van vid att hantera extrema risker dör han av att ha fallit av berget inknuten med ett rep som inte tål påfrestningen. Det 6 mm tjocka transportrepet är begagnat och köpt på marknaden i Katmandu. Det ordinarie, 10 mm repet, har av replaget bedömts ligga för inklämt för att användas.

Kukuczka var efter den väsentligt mer kända Reinhold Messner den andra i världen som klättrat samtliga fjorton 8000 meters toppar. Fyra av dem på vintern och ytterligare tio via nya leder. Han var således både erfaren och van vid att hantera risk. Varför valde han då vid detta tillfälle att använda ett rep som han rimligtvis är fullt medveten om kommer att ha svårt att hantera ett långt fall? Överskattade han sin förmåga och litade på att han inte skulle falla av? Hade han inte råd med ett ”riktigt” rep? Kände han pressen från teamet att fortsätta framåt och uppåt trots att han innerst inne visste att det var en onödig risk han tog? Eller var det en process av små felbeslut (slowly drifting into failure) som gjorde att världens främste alpinist dödsstörtade 700 meter.

Svaret kommer vi aldrig att få.                                                 

Det vi dock vet är att på Delete hanterar vi dagligen situationer där risk, riskbedömning och säkerhet är av avsevärd betydelse. Skillnaderna mot de risker och situationer som Kukuczka hanterade är på många sätt ytterst begränsade.

Slowly drifting into failure är en form av process där små felbeslut och enkla överseenden leder fram till, i bästa fall, incidenter, och, i värsta fall, olyckor med dödlig utgång. För att undvika att, något dåligt översatt, långsamt glida in i riskfyllda situationer behövs i grunden ett systematiskt säkerhetsarbete.

Vi har under de senaste åren på Delete arbetat med koncepten 5S (ordning & reda) och rotorsaksanalyser. Vi har även implementerat diverse system och rapporter som ligger till grund för ett säkert arbete. Vi var bland annat första företaget i branschen som certifierades enligt de nya kvalitéts- och miljöstandarderna ISO9001:2015 och 14001:2015. Dessa system och åtgärder har lagt en grund.

System är dock enbart en plattform att starta från. I slutändan har varje individ ansvar för sin egen säkerhet. Det ligger dock även på grupp och ledare att tillse att riskfyllda situationer undviks. Att arbeta med risk på ett säkert sätt kräver medvetenhet, engagemang, utbildning och tillit till sina kollegor.

På Delete kommer vi under 2017 att fokusera ytterligare på individ- och gruppbeteenden. Vad har vi lärt oss av de olyckor som skett? Vilka slutsatser kan vi dra av den tillbudsrapportering som finns? Hur skapar vi ansvarskänsla och tilltro i alla led? Vilka utbildningsinsatser behövs? Vi kommer inte att nå våra mål på ett år. Tvärtom. Vi börjar nu en resa utan slut. Och det känns inspirerande. Hur kan du, beställare, entreprenör eller anställd vara med att bidra till att vi alla kommer hem säkert. Varje dag.

Mårten Fuchs

Business Development Director
marten.fuchs@delete.se